Mar 14

Çevir salla oyunu


-Reklamlar-
Yaş Gurubu     : 5-6-7 yaş grubu

Gelişim alanı   : Psikomotor gelişim alanı

Amaç                : Organlarını tanıma


                         Oyunun Oynanması

Çocuklar yere oturtulur, öğretmen şu sözleri söyler : Denilenleri yaptırtır. Çocuklar öğretmeni dinler, sözlere uygun hareket yaparlar.

  • Başını çevir çevir
  • Başını salla salla
  • Kolunu çevir çevir
  • Kolunu salla salla

Soldan sağa, sağdan sola sallanır ve hareketler yapılır. Oyunu devam eder. Şaşıran oyundan çıkarç

 

Amaç ve kazanımlı okul öncesi oyunları,

Mar 13

Kapalı gözle nişan alma oyunu

Yaş Gurubu     : 5-6-7 yaş grubu

Gelişim alanı   : Bilişsel gelişim alanı

Amaç                : Çocukların duyu organını ve dikkatini geliştirmek

Materyal           : Yazı tahtası,tebeşir

                         Oyunun Oynanması

Öğretmen yazı tahtasına çocukların boyunu aşmayacak bir yükseklikte iç içe üç daire çizer. Yazı tahtasının dört beş adım karşısına bir oyuncu yerleştirir. Öğretmen oyuncuya “Görlerin kapalı olarak bu dairelerin en küçüğüne parmağını değdirebilirsen oyunu kazanacaksın ve günün nişancısı ilan edileceksin. ” der. Bundan sonra her oyuncu bir kez şansını dener. Belirlenen daireye nişanını alan kişi “günün nişancısı” ilan edilir.

 

Amaç ve kazanımlı okul öncesi oyunları,

Mar 13

Uzun Şerit Oyunu

Yaş Gurubu     : 5-6 yaş grubu

Materyal           : Kağıt

                         Oyunun Oynanması

Her çocuğa büyük bir kağıt parçası verilir. Hepsi elindeki kağıdın ucundan incecik yırtmaya başlarlar. Hiç koparmadan kağıt bitirmeye çalışılır. Oyunun sonunda şeritler ölçülür. En uzun şerit kimde ise o birinci olur.

 

Amaç ve kazanımlı okul öncesi oyunları,

Mar 13

Gördün mü oyunu

Yaş Gurubu     : 5-6 yaş grubu

Gelişim alanı   : Zihinsel ve sosyal gelişim alanı

Amaç                : Çocukların dikkatini geliştirmek


                         Oyunun Oynanması

Öğretmen çocukları etrafına toplar ve der ki “Aranız da çocuğum var, şimdi giydiği elbiseyi, ayakkabıyı söyleyeceğim, bakalım tanıyacak mısnız?” Bu sırada çocuklar da çocuklar da birbirlerini dikkatlice süzmeye başlarlar. Eğer bulamazlarsa kız mı erke mi sorarlar. Oyun böylece devam eder gider.

 

Amaç ve kazanımlı okul öncesi oyunları,

Mar 12

Mısır patlama oyunu

Yaş Gurubu     : 61-72 ay grubu

Gelişim alanı   : Psikomotor  ve bilişsel gelişim alanı

Amaç                : Çocukların beden gelişimine yardımcı olmak ve dikkatini artırmak

                         Oyunun Oynanması

Çocuklar küçük bir halka yapar. Çömelme durumuna geçerler. Oyunu yöneten “Şimdi hep birlikte mısır patlatacağız.” Ocağımızı yakalım, mısırları tavaya koyalım, biraz da yağ koyalım, lezzetli olması için biraz da tuz atalım. Mısırlarımızın ısınmasını bekleyelim. Mısırlarımız yavaş yavaş ısınmaya başladı. En alttaki mısır ısındı ve patlamaya başladı. OYUNCULAR :”Pat” sesi çıkararak zıplarlar. Oyunun yönetmeni ” iki mısır daha ısındı ve patladı.” der. Oyuncular da iki defa pat sesi çıkararak zıparlar. Oyunu yöneten istediği şekilde mısırları patlatarak oyunu devam ettirir. “Mısırın hepsi ısındı” der. Ve çocuklar “Pat” sesi çıkararak zıplamaya başlarlar.